Ο Mark και η Dober Partners, πραγματοποίησαν πρόσφατα έρευνα σε 80 διαπιστευμένους στην Κομισιόν δημοσιογράφους, αναζητώντας τα «κακώς κείμενα» στη σχέση των στελεχών επικοινωνίας με αυτούς. Κι αυτό γιατί, στην εποχή του διαδικτύου, των social media και των καταναλωτών που δημιουργούν και διαμοιράζονται οι ίδιοι περιεχόμενο, η σχέση των brands με τα Μέσα και τους δημοσιογράφους φαίνεται πως εξακολουθεί να παραμένει σημαντική και ευαίσθητη.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι δημοσιογράφοι σήμερα αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, με κυριότερα την έλλειψη χρόνου, την απαίτηση να παράγουν περισσότερο περιεχόμενο με λιγότερα διαθέσιμα μέσα, τον «ανταγωνισμό» με τα social media, την πολυδιάσπαση σε διαφορετικά ζητούμενα και αντικείμενα. Μέσα στο περιβάλλον αυτό, κατά πόσο οι λειτουργίες της επικοινωνίας δρουν ευεργετικά, διευκολύνοντας τη δουλειά τους προς όφελος τελικά του ίδιου του μηνύματος; Τα ευρήματα είναι αποκαλυπτικά: Το 54% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι οι άνθρωποι των PR δεν κατανοούν τις ανάγκες τους, ενώ η αξία του Δελτίου Τύπου ως πηγή για πρωτότυπα ρεπορτάζ κατατάσσεται σχετικά χαμηλά. Παράλληλα, ο αριθμός των Δελτίων Τύπου κυμαίνεται σε 21-50 Δελτία την ημέρα για το 38% των ερωτηθέντων, όταν, από τον όγκο αυτό των ενημερώσεων, μόνο το 0% έως 10% φαίνεται να έχει χρησιμότητα για το 73% των δημοσιογράφων που συμμετείχαν στην έρευνα. Επίσης, δηλώνουν ότι στις ενημερώσεις που λαμβάνουν δεν βρίσκουν την πληρότητα των στοιχείων και δεδομένων που έχουν ανάγκη, ότι η έννοια της «είδησης» δεν γίνεται αντιληπτή από τους ανθρώπους της επικοινωνίας, ενώ οι εκπρόσωποι τύπου είναι συχνά πιεστικοί και πέραν του δέοντος παρεμβατικοί…

Είναι βέβαιο πως σε μία αντίστοιχη έρευνα στους ανθρώπους της επικοινωνίας, θα προέκυπταν πλήθος ανάλογης βαρύτητας προβλήματα και «παράπονα». Το θέμα ωστόσο δεν είναι ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Το θέμα είναι να γίνει κατανοητό –και η συζήτηση στρέφεται όλο και περισσότερο προς τα εκεί -, ότι η «κλασική» δημοσιογραφία δεν πρόκειται να εξαφανισθεί –ή δεν πρέπει να εξαφανισθεί-, καθώς αποτελεί το «φίλτρο» εκείνο που προσδίδει εγκυρότητα στην πληροφορία. Στο πλαίσιο αυτό, η εμπεριστατωμένη και καλά πληροφορημένη επικοινωνία των brands με τα Μέσα, το απλό και ουσιαστικό αφήγημα και η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων της επικοινωνίας και των δημοσιογράφων, είναι μερικά από τα κρίσιμα συστατικά της επιτυχίας…