Έχει αποδειχθεί ότι ένα στέλεχος αποτυγχάνει στο ρόλο του ως μάνατζερ διότι δεν διαθέτει επαρκώς τις ικανότητες management αλλά και καθοδήγησης της ομάδας του. Κατανοώντας αυτή την ανάγκη, αλλά και την ανάγκη των πελατών μας για τη διαμόρφωση και τη δημιουργία ενός προγράμματος που θα παρέχει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκηση, την καθοδήγηση και τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής ομάδας για νέα στελέχη των εταιρειών που χρονικά χρειάζονται στήριξη, η Linkage Ελλάδος διαμόρφωσε ένα ανοικτό (open) σεμινάριο με τη συμμετοχή στελεχών από διάφορες εταιρείες, το Linkage Leadership Campus.

Η δομή
Το Linkage Leadership Campus αποτελείται από συνολικά 4 ημέρες, από τις οποίες οι 3 ημέρες αποτελούν το βασικό σεμινάριο και 1 ημέρα είναι το follow up τους. Η πρώτη ημέρα έχει ως θεματολογία τις “Βασικές Δεξιότητες Διοίκησης”. Σκοπός της ημέρας αυτής είναι οι συμμετέχοντες να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους και την ικανότητά τους ως Managers. Στόχος μας είναι τα στελέχη να διατυπώσουν τη δική τους διοικητική ατζέντα, να συνειδητοποιήσουν τη σημαντικότητα του ρόλου τους, να εντοπίσουν τις περιοχές που χρειάζεται να βελτιωθούν, να μάθουν να διαχειρίζονται ακόμα πιο αποτελεσματικά την απόδοση των υφισταμένων τους και να εντοπίσουν τρόπους για να εμπνεύσουν την εμπιστοσύνη στην ομάδα τους.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας, αναπτύσσουμε τις «Βασικές Δεξιότητες Καθοδήγησης». Σκοπός της ημέρας αυτής είναι να αυξήσει την ικανότητά αλλά και την αυτοπεποίθησή των στελεχών στο ρόλο του καθοδηγητή (coach). Η ημέρα αυτή στοχεύει να δείξει στους συμμετέχοντες τι σημαίνει καθοδήγηση (coaching), δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και πώς να κάνουν συζητήσεις καθοδήγησης στοχεύοντας στην ανάπτυξη και παρακίνηση των μελών της ομάδας τους.

Στο πλαίσιο της ημέρας αυτής, πραγματοποιείται πρακτική εξάσκηση στις καθοδηγητικές συζητήσεις και οι συμμετέχοντες εντοπίζουν τρόπους σχεδιασμού της ανάπτυξης. Η τρίτη ημέρα του Linkage Leadership Campus έχει ως θεματολογία τη «Διαμόρφωση Ομάδων Υψηλής Απόδοσης» και την «Επικοινωνία βάσει των στοιχείων Προσωπικότητας». Στην πρώτη ενότητα της ημέρας οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να θεσπίσουν ένα «Καταστατικό» για την ομάδα τους, προκειμένου να μπορέσουν να αποσαφηνίσουν την αποστολή της, ενώ θα μπορέσουν να επιλέξουν την πιο κατάλληλη στρατηγική λήψης αποφάσεων για θέματα σημαντικά για την ομάδα τους και θα παρέμβουν για την επίλυση θεμάτων ανάμεσα στα άτομα προκειμένου να ενώσουν την ευρύτερη ομάδα.

Στη δεύτερη ενότητα, οι συμμετέχοντες θα εντοπίσουν στοιχεία της προσωπικότητάς τους μέσα από το Εργαλείο Προσωπικότητας Personal Profile Analysis (PPA), το οποίο θα έχουν συμπληρώσει και βάσει των στοιχείων αυτών μαθαίνουν τρόπους επικοινωνίας και παρουσίασης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια του Follow Up, το οποίο θα πραγματοποιηθεί ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα εργαστούν πάνω σε πρακτικές εφαρμογές καθοδήγησης σε πραγματικά σενάρια μέσω των εργαλείων καθοδήγησης, θα εντοπίσουν περιοχές που δυσκολεύτηκαν και περιοχές που χρήζουν περαιτέρω ενίσχυση ώστε σε μελλοντικές προσπάθειες να επιτύχουν ακόμα περισσότερο στον ρόλο τους.

Το concept
Το Linkage Leadership Campus είναι ένα concept που λειτουργεί με τρομερή επιτυχία στις ΗΠΑ. Τα δομικά στοιχεία του προγράμματος και γενικότερα των workshops της Linkage είναι η χρήση διάφορων εργαλείων αυτοαξιολόγησης, χρησιμοποίηση αυτοαξιολογήσεων μέσα από τις οποίες οι συμμετέχοντες αυξάνουν την αυτογνωσία τους και εντοπίζουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται συνεπώς και τις περιοχές στις οποίες πρέπει να εστιάσουν προκειμένου να γίνουν ακόμα καλύτεροι.
Επιπλέον, εργαζόμαστε με μια σειρά εργαλείων όπως ερωτηματολόγια και case studies που δίνουν την πλήρη εικόνα στον κάθε συμμετέχοντα των απαιτούμενων ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβούν. Επιπλέον, η εργασία γίνεται σε ομάδες με έντονο το στοιχείο του peer coaching.

Με τον τρόπο αυτό οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο, τόσο δεχόμενοι όσο και παρέχοντας  καθοδήγηση σε συναδέλφους. Επιπλέον, με το πέρας των τριών ημερών του Linkage Leadership Campus και μετά από περίπου ένα μήνα, όπου ακολουθεί το Follow Up στο οποίο οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις πραγματικές εμπειρίες τους από την εφαρμογή των διδαχθέντων, τις επιτυχίες αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν με απώτερο στόχο να εργαστούμε πάνω σε αυτές και να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία στο μέλλον. Τέλος, το Linkage Leadership Campus δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν βιντεοσκοπημένες ομιλίες διεθνώς αναγνωρισμένων Thought Leaders.


Οι παροχές
Ο κάθε συμμετέχων λαμβάνει το Βιβλίο Συμμετέχοντος, το οποίο περιλαμβάνει όλο το υλικό το οποίο δουλεύουμε μέσα στην αίθουσα, με τα ερωτηματολόγια, τις ασκήσεις και τη θεωρία. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες του Linkage Leadership Campus θα έχουν την ευκαιρία να συμπληρώσουν το Εργαλείο Προσωπικότητας Personal Profile Analysis (PPA), η αναφορά του οποίου θα τους δοθεί στο τέλος του προγράμματος. Μέσα από το εργαλείο αυτό, οι συμμετέχοντες θα εντοπίσουν τα δυνατά στοιχεία τους αλλά και πιθανές περιοχές που θα πρέπει να προσέχουν στην καθημερινή τους αλληλεπίδραση με μέλη της ομάδας τους. Το PPA είναι ένα εργαλείο με υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα, το οποίο δίνει στο άτομο την εικόνα των εργασιακών του χαρακτηριστικών μέσα από τη θεωρία του DISC.

Επιπλέον, δίνουμε τη δυνατότητα προαιρετικά σε όποιον το επιθυμεί, να συμπληρώσει ένα Eργαλείο Ανάπτυξης 3600, για το οποίο στη συνέχεια θα δοθεί προσωπική ανατροφοδότηση με στόχο να εντοπιστούν τα δυνατά στοιχεία του κάθε ατόμου και οι περιοχές προς ανάπτυξη και προς αυτή την κατεύθυνση να δημιουργήσει το Προσωπικό Πλάνο Ανάπτυξής του. To εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί είναι το Leadership Assessment Instrument (LAI 3600) της Linkage, το οποίο εξετάζει τις περιοχές εκείνες που σύμφωνα με το μοντέλο High Impact Leadership Model που δημιούργησε η Linkage σε συνεργασία με τον Warren Bennis, αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους προκειμένου ένας ηγέτης να μπορεί να φέρει σε πέρας με αποτελεσματικότητα τις ευθύνες του ως Ηγέτης.

Οι Εισηγητές θα είναι ο Δημήτρης Παπανικητόπουλος, President της Linkage και ο Αρτέμης Μυρόπουλος, Managing Director της Linkage Ελλάδος, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία, έχοντας πραγματοποιήσει με τρομερή επιτυχία αντίστοιχα προγράμματα σε μερικές από τις πλέον καταξιωμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.