Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της έρευνας που διενήργησε ο οργανισμός The Conference Board, με τη συνεργασία της ΕΕΔΕ για την Ελλάδα, η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης του Τομέα Ηγεσίας της ΕΕΔΕ. Ακόμα, οι μεταβολές στη συμπεριφορά των καταναλωτών και η εμφάνιση νέων ανταγωνιστών σε παγκόσμιο επίπεδο είναι τα καυτά θέματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επικεφαλής των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Πέραν αυτών, όσοι συμμετείχαν στην έρευνα για τη χώρα μας δήλωσαν πως αντιμετωπίζουν επίσης ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη χρηματοπιστωτική αστάθεια στην Ευρώπη, τη μεταβλητότητα της ρευστότητας, αλλά και τον τρόπο διαχείρισης των social media, τα οποία αναδεικνύονται σε βασικό ρυθμιστή της συμπεριφοράς των πελατών. Κυρίαρχο πρόβλημα αποτελεί επίσης για τους επικεφαλής των επιχειρήσεων η κρίση, καθώς, όπως δήλωσαν στην έρευνα, δυσκολεύονται περισσότερο σε σχέση με πέρυσι να καλύψουν βασικές θέσεις εργασίας, λόγω όχι μόνο της οικονομικής στενότητας αλλά και της έλλειψης του απαραίτητου εξειδικευμένου προσωπικού στη χώρα μας.

Όλα αυτά, τη στιγμή που σε παγκόσμιο επίπεδο οι επικεφαλής των επιχειρήσεων ιεραρχούν τις πρωτεύουσες προκλήσεις για τη λειτουργία τους ως εξής: ανθρώπινο κεφάλαιο, καινοτομία, σχέσεις με τους πελάτες, επιχειρησιακή αριστεία, βιωσιμότητα εταιρικό brand και φήμη, ρυθμιστικό πλαίσιο, παγκόσμιος οικονομικοπολιτικός κίνδυνος, και εμπιστοσύνη στο επιχειρείν. Οι έλληνες managers υποστηρίζουν ότι η ανάκαμψη των επιχειρήσεων στη χώρα μας συναρτάται με στρατηγικές όπως εστίαση στον πελάτη και τις ανάγκες του, εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και διατήρηση των ταλέντων, καινοτομία που επικεντρώνεται στην τεχνολογία αλλά και κουλτούρα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού που οδηγεί σε παραγωγικότητα και επιχειρηματική αριστεία, και τέλος, έμφαση στην ευελιξία και προσαρμοστικότητα έναντι της παραδοσιακής διαχείρισης κινδύνων.

Οι βασικές στρατηγικές
Την έρευνα παρουσίασε ο Bart van Ark, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Επικεφαλής Οικονομολόγος & Επικεφαλής Στρατηγικής του Conference Board, ο οποίος επεσήμανε τις βασικές στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις:

Για τις σχέσεις με τους πελάτες: Προσωπική δέσμευση με τους βασικούς πελάτες. Βελτίωση ποιότητας προϊόντων/υπηρεσιών. Ανάπτυξη μιας πιο εξωστρεφούς πελατοκεντρικής κουλτούρας. Εξατομικευμένο μάρκετινγκ, προώθηση, και επικοινωνιακές εκστρατείες για βασικές ανάγκες των πελατών. Χρησιμοποίηση πληροφοριών ανταγωνισμού για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών.

Για το Ανθρώπινο Κεφάλαιο: Κατάρτιση και ανάπτυξη των εργαζομένων. Αύξηση της δέσμευσης των εργαζομένων. Βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης των επιδόσεων και της λογοδοσίας. Εστίαση στα ταλέντα που αναπτύσσονται εσωτερικά στην επιχείρηση για την κάλυψη βασικών θέσεων εργασίας. Επένδυση σε εκπαιδευτικά συστήματα για τη βελτίωση της ετοιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού.

Για το Ρυθμιστικό Πλαίσιο: Ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης. Εστίαση σε ανταγωνιστικές ευκαιρίες που δημιουργούνται από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Ενθάρρυνση μεγαλύτερης αυτορρύθμισης των κλάδων της αγοράς. Αύξηση των δραστηριοτήτων άσκησης πιέσεων για την προώθηση ίσων όρων ανταγωνισμού. Ενίσχυση της κατανόησης των διεθνών νομοθεσιών και άλλων κανόνων επιχειρηματικής συμπεριφοράς.

Για την Επιχειρησιακή Αριστεία: Αύξηση της δέσμευσης των εργαζομένων για βελτίωση της παραγωγικότητας. Βελτίωση της απόδοσης και της λογοδοσίας των μεσαίων στελεχών. Επιδίωξη καλύτερης ευθυγράμμισης της στρατηγικής, των στόχων και των οργανωσιακών ικανοτήτων. Επανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών. Μεγαλύτερη επένδυση στις νέες τεχνολογίες.

Για την Καινοτομία: Εφαρμογή νέων τεχνολογιών (στα προϊόντα, τις διαδικασίες, τις πληροφορίες, κλπ). Δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας με την προώθηση και επιβράβευση της επιχειρηματικότητας και της ανάληψης κινδύνων. Μεγαλύτερη επένδυση σε μακροπρόθεσμη έρευνα και ανάπτυξη. Δέσμευση σε στρατηγικές συμμαχίες με τους πελάτες, τους προμηθευτές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους. Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας για όλους τους εργαζόμενους.

Το παιχνίδι στους ηγέτες και στην κουλτούρα ηγεσίας
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΔΕ, Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, στον χαιρετισμό του, κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ανέφερε «ότι το θέμα της εμπιστοσύνης και η ανάγκη έμφασης στη συλλογικότητα και σε αξίες που έχουμε ξεχάσει, είναι οι βασικοί παράγοντες ώστε να καταφέρουμε σαν χώρα και σαν επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουμε και την εσωτερική κρίση αλλά και την παγκόσμια αγορά».

Ο Δημήτρης Α. Μαύρος, Πρόεδρος του Τομέα Ηγεσίας της ΕΕΔΕ, επεσήμανε ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των προβληματισμών όλων των stakeholders της χώρας έχει απέναντί της ένα οξυμμένο περιβάλλον ανάγκης για θυμική υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια που προέρχεται από την κοινωνία. Αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να αγνοηθεί από τους CEOs, οι οποίοι καλούνται να συγκεράσουν ορθολογικές ανάγκες για επιβίωση και πρόοδο των επιχειρήσεων που ηγούνται, με τις δυσκολίες που δημιουργεί η συναισθηματική έξαρση της ευρύτερης κοινωνίας, η οποία ανεβάζει τον πήχυ των προσδοκιών και των ευθυνών των εταιρειών στα ύψη. Η μεγάλη πρόκληση δεν είναι μόνο να συμφωνήσουμε για τα θέματα που μας απασχολούν και τις ορθολογικές αποφάσεις και δράσεις που θα δρομολογήσουμε. Είναι κυρίως το πως θα συνθέσουμε αυτό το πρόγραμμα δράσης με την έκρηξη συναισθηματικών αναγκών που κυριαρχούν στο μυαλό όσων κληθούν να το πραγματοποιήσουν.


Αυτή τη φορά, περισσότερο από ποτέ, το κολλαγόνο για αυτή τη σύνθεση είναι οι ίδιοι οι ηγέτες και η κουλτούρα ηγεσίας που πρέπει να δημιουργήσουν και να αξιοποιήσουν». Και ο Κ. Λαμπρινόπουλος κατέληξε: «Εύχομαι φέτος να πάμε ένα βήμα πιο πέρα από τον δημιουργικό διάλογο και να συνθέσουμε τη διεθνή γνώση, το ελληνικό δαιμόνιο και τη θυμική συγκυρία στη χώρα, για να κτίσουμε το roadmap που τόσο έχουν ανάγκη ως οδηγό οι CEOs». Στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν, πέραν του Bart van Ark, οι Απόστολος Πεταλάς Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Fourlis, Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Αντιπρόεδρος ΔΣ του ΙΜΕ & Επικεφαλής του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», υπό τον συντονισμό της Δρ Βενετίας Κουσία, Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της ManpowerGroup.

Συμπερασματικά η Β. Κουσία τόνισε ότι «στις ειδικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε σήμερα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διαχειριστούμε την κρίση ως μία καθημερινή πραγματικότητα και όχι ως μία εξαίρεση της καθημερινότητάς μας. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να επενδύσουμε με συνέπεια στις αξίες μας, αποδεικνύοντας τες μέσα από τις καθημερινές πράξεις και τις συστηματικές επιλογές μας. Απαιτείται, περισσότερο από ποτέ, μία αυθεντική ηγεσία που θα εμπνέει τους γύρω της όχι μέσα από υποσχέσεις αλλά μέσα από τα παραδείγματα, τη διαρκή στήριξη, μέτρηση και ενίσχυση των θετικών συμπεριφορών και γενικότερα τη δημιουργία ενός υγιούς οικοσυστήματος/πλαισίου, το οποίο από μόνο του θα αποβάλλει ό,τι δεν τροφοδοτεί την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας».

Σχετικά με τον οργανισμό «The Conference Board»
Το Conference Board είναι μία παγκόσμια και ανεξάρτητη ένωση μελών με σκοπό την διεξαγωγή ερευνών για το δημόσιο συμφέρον. Η αποστολή του είναι να προσφέρει στους κορυφαίους οργανισμούς στον κόσμο τις πρακτικές γνώσεις που χρειάζονται για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση της κοινωνίας των πολιτών. Το Conference Board διεξάγει έρευνες και συγκαλεί τους ηγέτες των επιχειρήσεων σε φόρουμ συζητήσεων, μικρά και μεγάλα, δημόσια και ιδιωτικά, στα θέματα που απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα όπως Εταιρική Ηγεσία, Οικονομία, Τάσεις της Αγοράς, Δημιουργία Προστιθέμενης Αξίας κ.α. Η ΕΕΔΕ από το 2012 έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Conference Board με σκοπό την αμοιβαία ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την υλοποίηση διεθνών ερευνών και την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων. Η έρευνα CEO Challenge διεξάγεται κάθε χρόνο από το 1999, από τον Οργανισμό The Conference Board, σε συνεργασία με διακεκριμένες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, με σκοπό να παρέχει στους επιχειρηματικούς ηγέτες γνώση σχετική με τις μελλοντικές προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσουν παγκοσμίως οι επιχειρήσεις και τις επικρατέστερες στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους.

Οι 10 τάσεις για τους CEOs διεθνώς
– Ανάληψη δράσης κατά της επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης
– Επικέντρωση σε εκείνα που μπορούν να ελέγξουν 
– Οικοδόμηση μιας ισχυρότερης και πιο δυναμικής σχέσης με τους πελάτες, που είναι κρίσιμη για την κατάκτηση μεριδίου αγοράς
– Πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καινοτομία
– Προκλήσεις ανάπτυξης που συνδέονται με την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου 
– Εκπληκτική έλλειψη έμφασης στην διαπολιτισμική ικανότητα
– Μεγαλύτερη άνεση στη διαχείριση των Big Data, αλλά συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τον καλύτερο τρόπο χρησιμοποίησής τους
– Η βιωσιμότητα αναδεικνύεται ως κορυφαία παγκόσμια πρόκληση
– Οι διευθύνοντες σύμβουλοι ζητούν να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, 
– Αναμένουν πολλά από τον εαυτό τους.

Είπαν…
«Το θέμα της εμπιστοσύνης και η ανάγκη έμφασης στη συλλογικότητα και σε αξίες που έχουμε ξεχάσει, είναι οι βασικοί παράγοντες ώστε να καταφέρουμε σαν χώρα και σαν επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουμε και την εσωτερική κρίση, αλλά και την παγκόσμια αγορά»
Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΔΕ

«Η μεγάλη πρόκληση δεν είναι μόνο να συμφωνήσουμε για τα θέματα που μας απασχολούν και τις ορθολογικές αποφάσεις και δράσεις που θα δρομολογήσουμε. Είναι κυρίως το πως θα συνθέσουμε αυτό το πρόγραμμα δράσης με την έκρηξη συναισθηματικών αναγκών που κυριαρχούν στο μυαλό όσων κληθούν να το πραγματοποιήσουν»
Δημήτρης Α. Μαύρος, Πρόεδρος του Τομέα Ηγεσίας της ΕΕΔΕ

«Απαιτείται, περισσότερο από ποτέ, μία αυθεντική ηγεσία που θα εμπνέει τους γύρω της όχι μέσα από υποσχέσεις αλλά μέσα από τα παραδείγματα, τη διαρκή στήριξη, μέτρηση και ενίσχυση των θετικών συμπεριφορών»
Βενετία Κουσία, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup

The CEO Challenge 2015
Παγκοσµίως Στην Ευρώπη Οι προκλήσεις για τους CEOs το 2015 Στην Ελλάδα το 2015 Στην Ελλάδα το 2014
3 1 Σχέσεις µε τους πελάτες 1 2
1 2 Ανθρώπινο κεφάλαιο 2 3
7 10 Ρυθµιστικό πλαίσιο 3 1
4 4 Επιχειρησιακή αριστεία 4 5
2 3 Καινοτοµία 5 6
8 6 Παγκόσµιος πολιτικός / /οικονοµικός κίνδυνος 6 4
6 5 Εταιρικό brand και φήµη 7 9
9 7 Παγκόσµια ανάπτυξη 8 10
5 9 Βιωσιµότητα 9 7
10 8 Εµπιστοσύνη στο επιχειρείν 10 8

Πηγή: The CEO Challenge 2015