Σε μια σύμπραξη-σταθμό για την ελληνική αγορά, Tempo OMD και IRI Hellas προσφέρουν υψηλού επιπέδου καινοτόμες υπηρεσίες με στόχο τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων των πελατών τους, αξιοποιώντας data driven λύσεις.

Oι Νίκος Σύμπουρας, CEO της Tempo OMD, και Παναγιώτης Μπορέτος, Διευθύνων Σύμβουλος της IRI Hellas, περιγράφουν στο ΜW το σκεπτικό της συνεργασίας των δυο εταιρειών, τα οφέλη και τις συνέργειες που θα έχουν οι πελάτες τους.

MW: Ποιοι είναι οι λόγοι πίσω από την επιλογή της δεδομένης χρονικής στιγμής για τη συγκεκριμένη κίνηση;

Νίκος Σύμπουρας: Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τους περισσότερους. Προσωπικά, επαγγελματικά και εταιρικά. Ζητήματα προστασίας της υγείας όλων μας, αβεβαιότητα, ραγδαία πτώση πολλών αγορών και της οικονομίας ευρύτερα, απρόβλεπτο μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ειδικότερα η αγορά του Marketing, της επικοινωνίας και των Media, είχε και έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές αλλαγές – πολλές από αυτές δυσμενείς – με μείωση τζίρων και εσόδων, δυσκολίες στη διαχείριση πόρων, ανάγκη κατανόησης και γρήγορης αντίδρασης στις μεταβολές των στάσεων και συμπεριφορών των καταναλωτών, αλλά και αλλαγές στο νομικό πλαίσιο και τους εμπορικούς όρους συνεργασίας.

Άνθρωποι και εταιρείες κλήθηκαν να επιλέξουν το πώς θα λειτουργήσουν: αμυντικά και με εσωστρέφεια ή θετικά, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που θα στηρίξουν τους ίδιους, συνεργάτες και πελάτες; Στην Tempo OMD επιλέξαμε το δεύτερο, στηρίζοντας τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας και εν τέλει την εταιρεία μας, προετοιμαζόμενοι για μια καλύτερη επόμενη μέρα. Στο πλαίσιο αυτό – και μαζί με μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες στον χώρο της ψηφιακής οικονομίας, των data και των analytics – προχωράμε σήμερα στη σημαντική αυτή στρατηγική συνεργασία με την IRI Hellas.

Έτσι, δύο εταιρείες με ηγετική θέση στις επιμέρους αγορές μας, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να αναπτύξουμε υπηρεσίες που απαντούν σε κρίσιμα ερωτήματα για τη γρήγορη προσαρμογή του Marketing Mix των πελατών στις νέες συνθήκες. Συνδυάζουμε δεδομένα, τεχνογνωσία αλλά και εξειδικευμένα διεθνή εργαλεία, που δίνουν λύσεις για τους πελάτες σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Άλλωστε, είναι ακριβώς αυτή η αβεβαιότητα και οι δυσκολίες που, σήμερα περισσότερο από ποτέ, μας καλούν να συνεργαστούμε και να βρούμε εταιρικές συνέργειες κοιτάζοντας προς το μέλλον. Εύχομαι αυτό το «μαζί», που για εμάς αποτελεί οδηγό, να επικρατήσει συνολικά έναντι του «ο σώζων εαυτόν σωθήτω».

Τι ακριβώς περιλαμβάνει η εν λόγω συνεργασία; Ποιες υπηρεσίες θα παρέχετε;

Παναγιώτης Μπορέτος: Η συνεργασία μας με την Tempo OMD ξεκινά από μία κοινή αφετηρία: την πεποίθηση ότι ο ρόλος των εταιρειών μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας λύσεις που τους βοηθούν να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους και να μεγαλώσουν τις μάρκες τους.

Με σύγχρονες στατιστικές μεθόδους και εργαλεία, και εκμεταλλευόμενοι την πολύχρονη εμπειρία των δύο εταιρειών στην διεθνή αγορά, αξιοποιούμε μια σειρά από παράγοντες που διαμορφώνουν τον όγκο και την αξία των πωλήσεων των προϊόντων και μετράμε τη συνεισφορά του κάθε παράγοντα στο τελικό αποτέλεσμα.

Έτσι μπορούμε να διακρίνουμε με μεγάλη ακρίβεια ποια είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία για τα προϊόντα – μάρκες όπως επίσης και να εντοπίσουμε τις μελλοντικές ευκαιρίες, αλλά και τις απειλές. Μέσω της ανάλυσης μπορούν να απαντηθούν ερωτήσεις όπως:

  • Για τις πωλήσεις: Από ποιους παράγοντες επηρεάζονται οι πωλήσεις των προϊόντων και πόσο συνεισφέρει ο κάθε παράγοντας; Πώς μπορούμε να τους επηρεάσουμε; Πώς μπορώ να αυξήσω το ROI; Πώς αναμένεται να εξελιχθούν οι πωλήσεις της κατηγορίας βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα; Ποιες είναι οι αναμενόμενες διαφοροποιήσεις ανά γεωγραφική περιοχή και ανά λιανέμπορο;
  • Για την επικοινωνία: Πόσο επηρεάζουν τις πωλήσεις οι ενέργειες επικοινωνίας του προϊόντος μου και ποιο το halo effect στο σύνολο της μάρκας; Ποιο είναι το βέλτιστο ύψος επικοινωνιακής επένδυσης; Ποια μέσα επικοινωνίας είναι πιο αποτελεσματικά και σε τι βαθμό λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους; Ποιο είναι το βέλτιστο μίγμα χρήσης των διαφορετικών TVCs; Ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος flighting της επικοινωνίας για τη μεγιστοποίηση του όγκου πωλήσεων; Ποιο είναι το long term effect της διαφήμισης και πώς συνεισφέρει στα base sales, αλλά και την αξία της μάρκας;
  • Για την τιμή: Πώς θα αντιδράσει ο καταναλωτής σε ενδεχόμενη αλλαγή της τιμής ενός προϊόντος και ποια θα είναι η επίπτωσή της στις πωλήσεις; Πόσο επιδρά η αλλαγή της τιμής στις πωλήσεις των ανταγωνιστικών προϊόντων και πόσο στις πωλήσεις της κατηγορίας; Ποια είναι η βέλτιστη τιμή προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία των πωλήσεων;
  • Για την προώθηση πωλήσεων: Ποια είναι η αποτελεσματικότητα των προωθητικών ενεργειών των μαρκών μου και αυτών του ανταγωνισμού; Ποιες είναι οι ενέργειες που λειτουργούν καλύτερα για τον καταναλωτή; Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή; Ποιος είναι ο όγκος πωλήσεων που κερδίσαμε από τις προωθητικές ενέργειες και πόσο ήταν οι συνέργειες με την ATL επικοινωνία; Ποιο είναι το βέλτιστο επίπεδο έκπτωσης/προσφοράς; Πότε πρέπει να προγραμματίζω τις προωθητικές μου ενέργειες και για πόσο χρονικό διάστημα;

Να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο, έχουμε ποσοτικοποιήσει και συμπεριλάβει σε όλες τις αναλύσεις το effect του κορωνοϊού. Με αυτόν τον τρόπο τα αποτελέσματα δεν επηρεάζονται από την επίδραση της πανδημίας, την παύση λειτουργίας μέρους της οικονομίας και του περιορισμού των μετακινήσεων, και διατηρείται η ακρίβεια των εκτιμήσεων λαμβάνοντας υπόψη όλες τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Δύο ομάδες λοιπόν εξαιρετικών στελεχών και από τις δύο εταιρείες, που περιλαμβάνουν Data Scientists, Research & Consumer Insights Analysts, Marketing & Media Experts, συνεργάζονται στενά, παράγοντας πολύτιμες data driven λύσεις για τη διαρκή αναπροσαρμογή του Marketing Mix. Τα συμπεράσματα από τα projects που έχουμε ήδη τρέξει είναι εξαιρετικά και τολμώ να πω πως αλλάζουν τον τρόπο λήψης αποφάσεων των πελατών μας.

Ποια τα οφέλη για τους πελάτες σας από τη συνεργασία αυτή; Και αντίστοιχα, ποια η σημασία της για Tempo και IRI;

Ν.Σ.: Καθημερινός στόχος της Tempo OMD είναι να αποτελεί έναν πολύτιμο στρατηγικό συνεργάτη των πελατών μας, να παρέχουμε υπηρεσίες που τους βοηθούν να λαμβάνουν πιο σωστές αποφάσεις και να δώσουν λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μάρκες τους. Άλλωστε και διεθνώς, τοpositioning statement της OMD είναι «Better Decisions, Faster». Τώρα οι πελάτες μας έχουν πρόσβαση σε καινοτόμες υπηρεσίες Marketing Intelligence από δύο ισχυρές εταιρείες (IRI Hellas – Tempo OMD) που δουλεύουν μαζί, εκμεταλλευόμενες τη μεγάλη εξειδίκευση και τεχνογνωσία που έχει η κάθε μία στον τομέα της. Δεν νομίζω πως αυτός ο συνδυασμός υπάρχει κάπου αλλού διαθέσιμος αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά.

Π.Μπ.: Πρωταρχικός στόχος και αποστολή της IRI σε όλο τον κόσμο είναι η υγιής ανάπτυξη των πελατών της στα κανάλια και τις κατηγορίες όπου δραστηριοποιούνται. Ειδικά αυτήν την περίοδο, θα μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας μια ολοκληρωμένη λύση από δυο κορυφαίες εταιρείες, παρέχοντας συγκεκριμένες συμβουλές και πλάνο ενεργειών.