Μέχρι το τέλος Μαΐου, το αργότερο αρχές Ιουνίου, αναμένεται να ξεκινήσει ευρύ επικοινωνιακό πρόγραμμα για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ένα Σχέδιο που συνιστά θεμελιώδη οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό, ο οποίος επιδρά στην οικονομική δραστηριότητα, στις τεχνολογίες, στις συμπεριφορές και τους θεσμούς.

Το «Ελλάδα 2.0» εγκρίθηκε στις 13 Ιουλίου 2021 από το Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin) και περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες (πράσινη μετάβαση, ψηφιακό μετασχηματισμό, απασχόληση/δεξιότητες και κοινωνική συνοχή και τέλος, ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμό της οικονομίας). Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του, συγκεντρώνει 31,16 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι 30,5 δισ. ευρώ (18,43 δισ. ευρώ ενισχύσεις και 12,73 δισ. ευρώ δάνεια), για να κινητοποιήσει 60 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις στη χώρα στα επόμενα πέντε χρόνια. Πρόκειται αναμφίβολα για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενισχύσεων της ελληνικής οικονομίας μετά το Σχέδιο Μάρσαλ που σχεδιάστηκε στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου από τις ΗΠΑ για την ανασυγκρότηση της χώρας.

Τα δομικά χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και οι φιλόδοξοι στόχοι που έχει θέσει το καθιστούν καίριο εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και την αλλαγή του παραγωγικού της μοντέλου. Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει ήδη να «ξετυλίγεται», με τη χώρα μας να λαμβάνει στις αρχές Απριλίου την πρώτη πληρωμή από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 3,6 δισ. ευρώ, για δεκάδες έργα που έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται, τα οποία φιλοδοξούν να αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών, των εργαζομένων, αλλά και των επιχειρήσεων.

Η βαρύνουσα σημασία ωστόσο που έχει ως πρόγραμμα δεν το καθιστά αυταπόδεικτα και δημοφιλές στους Έλληνες πολίτες, αφού οι τελευταίοι αγνοούν σχεδόν τα πάντα γι΄αυτό, όχι ασφαλώς με δική τους ευθύνη. Ωστόσο αυτό αναμένεται να αλλάξει σύντομα, αφού η ευρεία καμπάνια που αναμένεται να ξεκινήσει φιλοδοξεί να τους ενημερώσει ξεκάθαρα τόσο για το περιεχόμενο, όσο και για τους στόχους του.

Για τις ανάγκες της επικοινωνίας του Σχεδίου, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών προκήρυξε spec για την επιλογή των αναδόχων που θα αναλάβουν το έργο, το οποίο περιλαμβάνει υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης, υπηρεσίες διαχείρισης διαφημίσεων και διαφημιστικής εκστρατείας, υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν στις δημόσιες σχέσεις, υπηρεσίες εκδηλώσεων, διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων.

Η ισχύς της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι διάρκειας τριών ετών, με τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη να ανέρχεται στο καθαρό ποσό του 1.800.000 ευρώ, με δικαίωμα προαίρεσης ύψους 540.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό καθαρό κονδύλι διαμορφώνεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 2.340.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο spec συμμετέχουν 6 εταιρείες, από τις οποίες θα επιλεγούν οι 5, που θα αποτελέσουν τις συνεργάτιδες επικοινωνίας του Ταμείου Ανάκαμψης, ανάλογα των αναγκών. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία είναι στο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών και τεχνικών προσφορών, με τις τελευταίες να έχουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα για την τελική επιλογή.

Η συγκεκριμένη στρατηγική συνεργασίας που επιλέγει το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμάται ως ιδανική για ένα τόσο σημαντικό project: ένα roster 5 εταιρειών επικοινωνίας, οι οποίες θα συμμετέχουν σε εσωτερικό spec για κάθε project που προκύπτει. Μένει να φανεί και στην πράξη η αποτελεσματικότητά του. Σε πρώτη φάση ωστόσο, η πρόκληση είναι η ουσιαστική και ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών για το περιεχόμενο και τη σημασία του Σχεδίου, κάτι που όσο απλό κι αν ακούγεται, δεν είναι, δεδομένης της πολυπλοκότητάς του. Εδώ όμως θα κριθούν όλα…