Τι θα καθορίσει το μέλλον της σχέσης brands – social media;

Το personalization του παρεχόμενου περιεχομένου θα είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των brands εντός του SoMe οικοσυστήματος, καθώς πλέον οι καταναλωτές προκειμένου να «συνδεθούν» και να αλληλεπιδράσουν με τα brands, αναμένουν μία πιο εξατομικευμένη προσέγγιση από αυτά, η οποία θα απαντά στα ενδιαφέροντά τους και τις ανάγκες τους. Επίσης, η «ταχύτητα» είναι ακόμα ένα σημαντικό skill το οποίο θα χρειαστεί να εξασκήσουν τα brands, δεδομένου ότι οι τάσεις στη χρήση των κοινωνικών δικτύων και η συμπεριφορά των χρηστών SoMe, μεταβάλλονται διαρκώς.

Ποιες αλλαγές φέρνουν μαζί τους Metaverse και Web3;

Metaverse και Web3! Θεωρώ πως ο συγκεκριμένος συνδυασμός θα φέρει σημαντικές μεταβολές σε οικονομικό, τεχνικό και κοινωνικό επίπεδο. Ήδη παρατηρούμε ένα νέο υπό διαμόρφωση μοντέλο το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στο trend του virtual shopping experience, αλλά επεκτείνεται σε υπηρεσίες και σε εμπειρίες. Πλέον οι χρήστες–Avatars έχουν εισέλθει στο νέο αυτό εικονικό-κοινωνικό πλαίσιο και λειτουργούν όπως και στην πραγματική υπόστασή τους, παράλληλα όμως με μία υπερβολή ως προς το «virtual lifestyle», δημιουργώντας νέες απαιτήσεις, ανάγκες και ενδιαφέροντα. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει τα brands τα οποία θα κληθούν να «απαντήσουν» στις νέες ανάγκες εντός του metaverse, ενώ οι digital marketers θα χρειαστεί να ξεκινήσουν να σκέφτονται «virtually», σχεδιάζοντας καινοτόμες στρατηγικές στο πλαίσιο του metaverse.

Tι θα καθορίσει τη μάχη για την προσοχή του θεατή;

Πρόκειται για μία μάχη με πολλές προκλήσεις, δεδομένου ότι οι καταναλωτές πλέον δέχονται μία ακατάπαυστη ροή πληροφοριών και επικοινωνιακών μηνυμάτων. Η διαδραστικότητα παράλληλα με τη δημιουργία ξεχωριστών εμπειριών αποτελούν δύο βασικούς πυλώνες στο πλαίσιο αυτής της μάχης. Βασικό ρόλο θα παίξουν οι τεχνολογίες VR & AR οι οποίες προσφέρουν στους χρήστες έναν διαφορετικό τρόπο επαφής και αλληλεπίδρασής τους με τα brands.