Ευρωπαϊκή έρευνα δείχνει αλλαγή προτεραιοτήτων

(ΛΟΝΔΙΝΟ) Μεταξύ των ετών 2010-2012, τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ως πρώτη προτεραιότητά τους την αντιμετώπιση της ψηφιακής επανάστασης και της σφαίρας των social media. Η προτεραιότητα αυτή έχει πλέον μετακινηθεί στην 3η θέση, πίσω από ζητήματα όπως η σύνδεση της επιχειρηματικής στρατηγικής με την επικοινωνία και το χτίσιμο εμπιστοσύνης. Παρόλα αυτά, τα social media παραμένουν πρώτη προτεραιότητα για ένα 32% των ερωτώμενων. Η έρευνα διενεργήθηκε από την European Public Relations Education & Research Association και την European Association of Communication Directors (EACD), με την υποστήριξη της Ketchum. Συμπεριέλαβε τις απαντήσεις 2.777 επαγγελματιών, από 42 χώρες.