Οι διαφημίσεις των podcast που διαβάζονται από τον κάθε host θα πρέπει να οριοθετούνται σαφώς με αδιαμφισβήτητες ενδείξεις, σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές των ASA (Advertising Standards Authority) και CAP (Committees of Advertising Practice), συμβουλεύοντας τους creators και παραγωγούς podcast να διασφαλίζουν ότι κάθε πληρωμένο υλικό είναι άμεσα διακριτό από το μη εμπορικό περιεχόμενο.

Σύμφωνα με τα guidelines τους, η χρήση φράσεων όπως «αυτό είναι μια πληρωμένη διαφήμιση για τη [μάρκα]» ήταν πιο αποτελεσματική για την αναγνώριση της διαφήμισης, μαζί με συχνά χρησιμοποιούμενους όρους όπως «sponsored by». Αυτοί οι όροι μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με jingles και ηχητικά stings για να διαχωρίζονται οι διαφημίσεις από το editorial content.

Ακόμα, τα paid partnerships, στο πλαίσιο του περιεχομένου ενός επεισοδίου, θα πρέπει να υπόκεινται στο ίδιο επίπεδο γνωστοποίησης και τα video podcasts θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ακολουθούν τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές γνωστοποίησης σε όλα τα media channels. Οι οδηγίες θα τεθούν σε ισχύ στις 16/05 στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από τρίμηνη περίοδο χάριτος, ώστε οι media owners και advertisers να προσαρμοστούν.

(Πηγή: Campaign)