Μια νέα έρευνα δημοσίευσε το AdWeek, με τίτλο «The State of Marketing Personalization» και τη συμμετοχή 200 B2C marketers. Στόχος, να διερευνήσει το πώς οι εταιρείες αντιλαμβάνονται και προσεγγίζουν τις εξατομικευμένες εμπειρίες. Όπως αποδείχθηκε, η εξατομίκευση είναι πιο σημαντική από ποτέ, με το 75% να συμφωνεί ότι είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία του.

Ανάμεσα στα πιο σημαντικά εμπόδια, τα οποία δυσχεραίνουν τις προσπάθειες εξατομίκευσης, το ένα τρίτο των ερωτωμένων (35%) ανέδειξε τα κατακερματισμένα δεδομένα. Άλλοι συμμετέχοντες εντόπισαν οργανωσιακές δυσκολίες, όπως η έλλειψη ξεκάθαρης ανάθεσης της ευθύνης για το personalization.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ευρήματα, ο σχεδιασμός μιας άρτιας στρατηγικής personalization μπορεί να κάνει τη διαφορά σε επίπεδο αποτελεσματικότητας: μεταξύ εκείνων που διαθέτουν ολοκληρωμένη στρατηγική, το 65% θεωρεί τον εαυτό του μπροστά από τον ανταγωνισμό ως προς την προσφορά προσωποποιημένων εμπειριών, ποσοστό που πέφτει 16% για εκείνους που δεν έχουν μια συνεκτική στρατηγική.

Μεγάλη σημασία αποδίδεται και στη χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας. Σύμφωνα με τη μελέτη, το 56% των marketers χρησιμοποιεί πλέον κάποια πλατφόρμα customer data (CDP), ενώ το 28% σχεδιάζει να το κάνει μέσα στους επόμενους 12-24 μήνες.
(Πηγή: AdWeek)