Την Τετάρτη 19 Αυγούστου συστάθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα Διεπαγγελματική Οργάνωση Αυγού, μετά από συμφωνία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εκπροσώπων της πρωτογενούς παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας. Τη συμφωνία υπέγραψε η Υφυπουργός Φωτεινή Αραμπατζή, η οποία δήλωσε ότι «Το αυγό, ένα προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας, στην παραγωγή του οποίου η χώρα μας έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, μπορεί με τις κατάλληλες κινήσεις να αυξήσει σημαντικά την προστιθέμενη αξία του».

Η νεοσύστατη Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αυγού καλύπτει πάνω από το 80% της μεταποίησης, το 50% της εμπορίας και το 30% της παραγωγής στη χώρα, υπερκαλύπτοντας το ελάχιστο όριο του 15% που θέτει το ισχύον νομικό πλαίσιο. Τα Ηπειρώτικα Αυγά εκπροσωπούνται από τους Παναγιώτη Φραγκούλη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης και Δημήτρη Μίσσα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου..