Απέσπασαν οκτώ διακρίσεις στα Estia Awards 2021

«Best Business of the Year» αναδείχθηκαν τα Everest, στο πλαίσιο των Estia Awards 2021, τα οποία, φέτος, αναφέρει σχετική ανακοίνωση, επιβράβευσαν και την υπευθυνότητα, την προσαρμοστικότητα και το ανθρώπινο πρόσωπο των εταιρειών υπό τις νέες συνθήκες. Συγκεκριμένα, η αλυσίδα διακρίθηκε για την υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών για την προστασία του προσωπικού της και των καταναλωτών έναντι της πανδημίας και για την κοινωνική της προσφορά, μέσω της υποστήριξης του ιατρικού προσωπικού της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου lockdown.

Τα Εverest απέσπασαν συνολικά οκτώ διακρίσεις σε ισάριθμες κατηγορίες για μια σειρά από επιτεύγματα, όπως η υπηρεσία «On the Road», το πρόγραμμα πιστότητας «Bite Club», οι πρωτοβουλίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, κα-θώς και η ανανεωμένη προϊοντική γκάμα σάντουιτς.