Η ClientIQ και η Avin, εταιρεία του ομίλου Motor Oil, ξεκίνησαν συνεργασία στον τομέα των customer analytics, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας των πελατών της Avin και μελών του προγράμματος πιστότητας «Avin Κερδίζω».

Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της Avin για παροχή υψηλού επιπέδου προϊόντων και υπηρεσιών, στo πλαίσιo μιας ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της. Η CEO της ClientIQ, Αλεξάνδρα Χριστοπούλου, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την Avin και φιλοδοξούμε να συνεισφέρουμε καταλυτικά, με την εκτεταμένη εμπειρία μας στον τομέα των customer analytics, στην περαιτέρω ενδυνάμωση της σχέσης της εταιρείας με τους πελάτες της, αυξάνοντας παράλληλα την προστιθέμενη αξία για τον τελικό καταναλωτή».