Το σημαντικότερο marketing lesson που μας άφησε το 2020 για τα επόμενα χρόνια είναι…

Δεν είναι άλλο από τη θεωρία του Δαρβίνου- προσαρμοστικότητα, ευελιξία, ταχύτητα, ανθεκτικότητα. Αλλά και πίστη και εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό μας.

Το διαχρονικό «σημάδι» της πανδημίας στον καταναλωτή είναι…

Αξίες που εντάθηκαν, συνήθειες που θα μείνουν: 1. Ανάγκη για υγεία & ευεξία (φυσική – πνευματική). Παράλληλα, προστασία περιβάλλοντος και πλανήτη. 2. E-shop grocery, σύζευξη των καναλιών αγοράς (omnichannel). 3. Βιωσιμότητα – αειφορία: όχι πια ωραίες αλλά κάπως αφηρημένες έννοιες. Η ανάγκη καθημερινών αποφάσεων ηθικής κατανάλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος καθοδηγεί τις επιλογές περισσότερων σπιτικών. Αυστηρότερη κρίση των brands σε αυτόν τον άξονα. 4. Καλό φαγητό στο σπίτι: Το σπίτι, εκτός από βάση για εργασία, έγινε η βάση για καλό φαγητό.

Για να συνδεθεί σήμερα με την κοινωνία, το marketing πρέπει να…

Αυθεντικό και ειλικρινές. Να έχει αξίες, να λειτουργεί σύμφωνα με αυτές και να παραμένει συνεχώς relevant.

Στη σημερινή συγκυρία, η τεχνολογία συνεισφέρει…

Στο convenience: Ταχύτητα, ευκολία πρόσβασης, πολλαπλές επιλογές, νέες ιδέες και λύσεις, νέοι τρόποι πληρωμής. Στη διεύρυνση των επιλογών: Χρονικά, γεωγραφικά, πολυκαναλικά. Στην εμπειρία: Αλλάζει την αγοραστική εμπειρία, απευθύνεται στις περισσότερες αισθήσεις, ενημερώνει, διασκεδάζει. Στην επικοινωνία/συνδεσιμότητα: Η φωνή του καταναλωτή ακούγεται και μετράει, επικοινωνία όταν και όπου βρίσκεται ο πελάτης, προσωποποιημένη επικοινωνία. Στις υποδομές: Ασφάλεια, ταχύτητα, βελτίωση της ποιότητας αγαθών, πρόβλεψη αναγκών, απρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ εμπορικών καναλιών.

Η ταύτιση επιχειρηματικότητας και αειφορίας θα επιτευχθεί όταν…

Αντιληφθούμε ότι δεν είναι αντικρουόμενες έννοιες. Η συνειδητή προσπάθεια για τη βελτίωση της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης αποτελεί την απόλυτη κίνηση επιχειρηματικότητας.

Good Marketing σημαίνει…

Δημιουργία συναισθηματικού δεσμού, όχι διεκπεραιωτική σχέση. Σε βάθος αντίληψη της ζωής και καθημερινότητας καταναλωτών, ικανοποίηση αξιακού πλαισίου τους, μελέτη των megatrends για proactive πρόσθεση αξίας στη ζωή τους.