Η Mindhaus, μέλος της V+O Greece, συνεργάζεται με τη European Travel Commission, στο πλαίσιο της έρευνας και αξιολόγησης της πρόθεσης για ταξίδια εντός της Ευρώπης στην εποχή του Covid-19. Στόχος της συνεργασίας είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η πανδημία επηρέασε τα εγχώρια και διεθνή ταξίδια εντός Ευρώπης, για την επανεκκίνηση του ευρωπαϊκού τουριστικού τομέα.

Το έργο περιλαμβάνει την παραγωγή έξι μηνιαίων εκθέσεων που θα παρουσιάζουν τις τάσεις και τις προθέσεις των πολιτών από 10 μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές/χώρες και στρατηγικές κατευθύνσεις ανάκαμψης προς προορισμούς και φορείς.

Το έργο θα αξιοποιεί στοιχεία που θα προκύψουν από ποσοτική έρευνα αγοράς σε 10 ευρωπαϊκές χώρες και, συγκεκριμένα, σε Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Βέλγιο, Ελβετία, Ισπανία, Πολωνία και την Αυστρία. Τα κύρια ευρήματα και οι συστάσεις στρατηγικής που θα προκύψουν, θα διατεθούν σε έξι μηνιαίες εκθέσεις, με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2020.