Ασφαλιστικού αντικειμένου
Το Φυσικό Αέριο Αττικής και η Interamerican προχώρησαν πρόσφατα σε συνεργασία ασφαλιστικού αντικειμένου.

Η υπηρεσία παρέχεται εντελώς δωρεάν σε όλα τα νέα συμβόλαια φυσικού αερίου ή ρεύματος ή σε υφιστάμενους πελάτες της εταιρείας Φυσικό Αέριο Αττικής, αρκεί να ενεργοποιήσουν την υπηρεσία My Account. Όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση, «Φυσικό Αέριο Αττικής και Interamerican συνεργάζονται στο πεδίο της κοινής αντίληψης για την παροχή στον πελάτη μιας “μοναδικής εμπειρίας”. Η φιλοσοφία αυτή βρίσκει “έδαφος” υλοποίησης στη σύγχρονη αγορά και αναμένεται να σηματοδοτεί εφεξής την ειδοποιό διαφορά στη σχέση των εταιρειών με το πελατειακό κοινό τους».