Δημιουργία 3 βίντεο για την υποδοχή των νέων ασφαλισμένων.

Η Humble Digital Agency δημιούργησε τα τρία βίντεο της Groupama Ασφαλιστικής, τα οποία αφορούν στην υποδοχή των νέων ασφαλισμένων της εταιρείας και την ενημέρωσή τους με άμεσο, φιλικό και κατανοητό τρόπο για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες γύρω από τα ασφαλιστικά τους συμβόλαια υγείας, κατοικίας και αυτοκινήτου. Το επίσημο email που αποστέλλεται στον ασφαλισμένο κατά την έναρξη της σχέσης του με την Groupama Ασφαλιστική, θα συνοδεύεται πλέον από το αντίστοιχο βίντεο, που αφορά στο συμβόλαιό του.