Για υπηρεσίες Contact Center σε υποδομές Hybrid Cloud

Η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) και η Nova προχώρησαν σε συνεργασία για υπηρεσίες Contact Center (CCaaS) σε υποδομές Hybrid Cloud. Συγκεκριμένα, η ΔΕΔΑ επέλεξε να επενδύσει σε Hybrid Cloud IT υποδομές προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί τη ραγδαία αύξηση των αναγκών της.

Το ζητούμενο του έργου που υλοποιήθηκε από τη Nova ήταν η μεγιστοποίηση της απόδοσης σε σχέση με την αξία της επένδυσης σε βάθος δεκαετίας και για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε μία λύση δυναμικής κατανομής πόρων ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης και την εποχικότητα αυτών, έναντι επένδυσης σε hardware εξοπλισμό.

Η λειτουργία του contact center της ΔΕΔΑ βασίζεται σε υπηρεσίες Virtual PBX και Unified Communications (UCCaaS) της Nova. Η διασύνδεση των δύο δικτύων έγινε απροβλημάτιστα και η λειτουργία των υποδομών αποτελεί πια μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών Nova, εξοικονομώντας ΙΤ resources για τη ΔΕΔΑ.