Με αυτές τις εγκρίσεις, το νομικό κλείσιμο της αγοραπωλησίας ολοκληρώθηκε την 29η Μαΐου. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Bayer παραδίδει την άδεια των αιματολογικών και ογκολογικών προϊόντων της στην Genzyme και μεταφέρει το τρέχον εμπορικό της χαρτοφυλάκιο για αυτά τα προϊόντα στην Genzyme.

Η Genzyme έχει την πλήρη ευθύνη για την ανάπτυξη, την προώθηση στην αγορά και την πώληση των αποκτηθέντων ογκολογικών προϊόντων και θα πραγματοποιήσει πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε περισσότερες από 90 άλλες χώρες. Κατά την συμφωνία, η Bayer θα επιστρέψει επίσης στην Genzyme τα παγκόσμια δικαιώματα διανομής και ανάπτυξης για το alemtuzumab.