Ολόκληρη η βιομηχανία της επικοινωνίας βασίζεται εντέλει στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Χωρίς αυτήν, η διαφήμιση δεν μπορεί να επιτελέσει τον σκοπό της και, τελικά, θα ήταν συλλήβδην άχρηστη, ένα είδος υπό εξαφάνιση…

Η ευρωπαϊκή διαφημιστική βιομηχανία, σε επίπεδο θεσμικών οργάνων, φαίνεται ότι κάνει καλή δουλειά στο να περιφρουρήσει και να προωθήσει την αξιοπιστία της διαφήμισης μέσα από την αυτορύθμιση. Ο John Dalli, Επίτροπος για την Υγεία και την Προστασία του καταναλωτή, εξήρε στην εν λόγω συνάντηση την αξία της αυτορύθμισης στη διαφήμιση, διαπιστώνοντας θετικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε πολύ καλό δρόμο είναι οι πρωτοβουλίες που έχουν υιοθετηθεί στους τομείς των αλκοολούχων ποτών, τροφίμων και καλλυντικών στο πλαίσιο του EU Pledge: «Δεκαεννέα μεγάλες εταιρείες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης τροφίμων και ποτών στην ΕΕ, εφαρμόζουν τις δεσμεύσεις. Μελέτες, οι οποίες έγιναν το 2010, δείχνουν ότι αυτές οι δεσμεύσεις αυτορύθμισης έχουν τελικά σημαντικό αντίκτυπο. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες έχουν αναβαθμίσει τις υποσχέσεις αυτές, με αυστηρότερους ορισμούς για την έννοια του κοινού, επέκταση στα ψηφιακά Μέσα κ.ά.».

Έχοντας υπόψη όλα αυτά, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η CEPS (European Spirits Organization) προχώρησε πρόσφατα στην υιοθέτηση πανευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη υπεύθυνης επικοινωνίας στον τομέα των αλκοολούχων ποτών. Επί της ουσίας, το νέο κείμενο συνδυάζει πολλούς διαφορετικούς αναθεωρημένους κώδικες και οδηγίες σε μία ενιαία, δια-τμηματική πλατφόρμα, χωρίς να αντικαθιστά τους υπάρχοντες εθνικούς κώδικες αυτορύθμισης. Αυτό που επιδιώκει είναι να αποτελέσει ένα ενιαίο σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη και μελλοντική τροποποίηση εθνικών ρυθμιστικών κωδίκων επικοινωνίας για τα αλκοολούχα ποτά.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να αποκτήσει ενιαία φωνή και πρακτική όσον αφορά στην προστασία των καταναλωτών και στη ρύθμιση των πρακτικών της διαφήμισης. Είναι εξίσου σημαντικό το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η θετική επίδραση της αυτορύθμισης, η οποία, όπως λέει ο John Dalli, χρειάζεται δύο βασικές προϋποθέσεις για να πετύχει: «Πρώτον, πρέπει να χαίρει εμπιστοσύνης για να είναι αποτελεσματική και, για να συμβεί αυτό, πρέπει να είναι συμμετοχική και να εμπλέκει την κοινωνία. Δεύτερον, χρειάζεται συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή της αποτελεσματικότητάς της»…