Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, πιστή στον εταιρικό της σκοπό να «ζυθοποιεί για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο», προχώρησε με την επικοινωνία της πρώτης της εταιρικής καμπάνιας, με στόχο να υπογραμμίσει όλα όσα την έχουν ωθήσει στο να στηρίζει την εγχώρια αγορά μπίρας, μέσω ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων και με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, με βασικό «όχημα» ένα ποτήρι μπίρας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία αντανακλά όλες τις βασικές αξίες που πρεσβεύει και καθημερινά υπηρετεί, επιδιώκοντας τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και την επιστροφή της προς τους ανθρώπους της, τους καταναλωτές, τους πελάτες και συνεργάτες της, τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται και την κοινωνία ευρύτερα.

Η διασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη, εξέλιξη και ευημερία των ανθρώπων της, η υλοποίηση βιώσιμων πρακτικών με συγκεκριμένους στόχους σε όλο το φάσμα λειτουργίας της, η διαρκής καινοτομία και η υιοθέτηση λύσεων προς όφελος των πελατών και των καταναλωτών της, η προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης, η διάδοση του μηνύματος υπέρ της διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης και η εξωστρέφεια εντός και εκτός συνόρων δημιουργούν την «ομπρέλα» της καμπάνιας, με βασικό μήνυμα «Κάτι Περισσότερο από μία Ζυθοποιία», το οποίο προέκυψε σε συνεργασία με τη Sheepfish.