Καθώς η διοργάνωση αναζητά και αναδεικνύει τη διαφήμιση εκείνη η οποία επιδεικνύει ξεκάθαρο ROI, τα insights και marketing trends που προκύπτουν αποκτούν σήμερα ιδιαίτερη σημασία. Φήμη αντί αναγνωρισιμότητας, προσέγγιση «test and learn», προϊόντα και καμπάνιες με σκοπό αλλά και «συναισθηματική κυριαρχία» της τηλεόρασης, είναι μερικά από αυτά. Φυσικά, στον τομέα του αποτελεσματικού brand marketing δεν υπάρχει μοντέλο «one-size-fits-all»…

Η τηλεόραση παραμένει κορυφαίος παράγοντας επιτυχίας. Η χρήση του συναισθήματος ως δημιουργικής προσέγγισης αυξάνεται, υποδηλώνοντας μακροπρόθεσμη στρατηγική brand building. Ενώ τα digital media κανάλια αντιστοιχούν σε ένα σημαντικό μέρος στις καμπάνιες αυτές, ωστόσο τα ευρήματα δείχνουν ότι οι καμπάνιες των οποίων ηγείται η τηλεόραση, εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στη δημιουργία ROI για τα brands. Τα social media χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο ως υποστηρικτικό και πολλαπλασιαστικό Μέσο και λιγότερο ως κύριο.

Οι μάρκες ψάχνουν όλο και περισσότερο για κέρδος και διείσδυση. Tο 2016 καταγράφεται αξιοσημείωτη μετακίνηση στους δείκτες αυτούς ως τα σημαντικότερα business metrics. Ο θόρυβος και τα social media έχουν εξελιχθεί στα κυρίαρχα soft metrics, ενώ επίσης καταγράφεται άνοδος της αξίας των PR, καθώς οι marketers επιδιώκουν τη διατήρηση και ανάπτυξη της φήμης, περισσότερο από την αναγνωρισιμότητα.

Στον τομέα της αποτελεσματικότητας, δεν υπάρχει μοντέλο «one-size-fits-all». Η προσέγγιση του «test and learn» είναι πλέον κοινός τόπος. Σήμερα, χρησιμοποιείται ένα μεγάλο εύρος από στρατηγικές (multi-market television advertising, agile online programmatic, tight data-driven targeting), καθώς το ROI φαίνεται να επιτυγχάνεται από μικρές και μεγάλες καμπάνιες συγχρόνως, προσφέροντας ευκαιρίες για καινούργια γνώση από διαφορετικές προσεγγίσεις. 

Το «Purpose marketing» έρχεται στο προσκήνιο. Ο σκοπός θα πρέπει να ενσωματώνεται ολοκληρωτικά σε κάθε λειτουργία της εταιρείας και να ταιριάζει με τη μάρκα. Παράλληλα, καμπάνιες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τη συμμετοχή των καταναλωτών, φαίνεται πως συνεισφέρουν ιδιαίτερα στη δημιουργία «momentum» και «engagement». Οι πιο επιτυχημένες από αυτές, δείχνουν ότι μπορούν να ξεπεράσουν γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα και να νοηματοδοτήσουν πέρα από τον αρχικό τους σκοπό.