Η Δέλτα απέσπασε πλατινένια διάκριση στη διεθνή αξιολόγηση EcoVadis για τις επιχειρηματικές της πρακτικές στους τομείς βιώσιμης ανάπτυξης. Η βαθμολογία αυτή την κατατάσσει στο κορυφαίο 1% των επιχειρήσεων που αξιολογεί ο οργανισμός παγκοσμίως.

Η διάκριση επιτεύχθηκε με τη συμβολή της PwC Ελλάδας. Συγκεκριμένα, η ομάδα Sustainability & Climate Change της PwC συνέβαλε στον σχεδιασμό της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και των Επιστημονικά Τεκμηριωμένων Στόχων της Δέλτα καθώς και στη διαμόρφωση του πλαισίου δημοσιοποιήσεων και διαχείρισης δεδομένων.

Παράλληλα, από κοινού με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η PwC ανέπτυξε το εργαλείο «SDG Value Chain Assessment», που επιτρέπει τη συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση της ESG επίδοσης σε όλη την αλυσίδα αξίας της Δέλτα.