Στο 1 εκατ. ευρώ το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας

Επιπλέον, το ΗΕΑ ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έως τη Δευτέρα 23 Μαρτίου. Τον θεσμό διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί ο Όμιλος Libra Group για λογαριασμό της Ελληνικής Πρωτοβουλίας. Οι νικητές του 2015 θα μοιραστούν συνολικό ποσό χρηματοδότησης έως 1.000.000 ευρώ, το οποίο παρέχεται από τον Όμιλο Libra Group και τους εταίρους του Βραβείου. Επιπλέον, σε κάθε νικητή παρέχεται συμβουλευτική καθοδήγηση από ανώτερο στέλεχος επιχείρησης, καθώς και εξειδικευμένη υποστήριξη από, κυρίως ελληνικές, επιχειρήσεις. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στο τέλος Μαΐου.