Το Πλάνο Επικοινωνίας Μέσων καμπάνιας ενημέρωσης.

Στην Universal Media ανέθεσε ο ΟΑΣΑ τις υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης Πλάνου Επικοινωνίας Μέσων αναφορικά με την καμπάνια ενημέρωσης για τα μέτρα προστασίας εναντίον του Covid-19 κατά τη χρήση των ΜΜΜ. Η σύμβαση έχει αξία 346.487 ευρώ πλέον ΦΠΑ.