Στην Touchpoint Strategies ανέθεσε η εταιρεία αθλητικών ειδών «Διεθνής Αθλητική» τον λογαριασμό Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. H Διεθνής Αθλητική ΜΕΠΕ κατέχει το σήμα της Admiral, με τη συνεργασία να αφορά την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.

Ειδικότερα, η «συνάντηση» των δυο εταιρειών αφορά στην υποστήριξη σε θέματα δημοσίων σχέσεων, influencer marketing, CSR προγράμματος και το κομμάτι των Media Relations της εταιρείας.

Επίσης, η συνεργασία των δυο εταιρειών επεκτείνεται και σε επίπεδο event management, δηλαδή το κομμάτι της διαχείρισης και οργάνωσης που αφορούν τα εγκαίνια των νέων και ανακαινισμένων καταστημάτων της Admiral.