Αποτελεί πλέον τον αποκλειστικό αντιπρόσωπό τους στην Ελλάδα

H νέα συνεργασία, που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2014, αποτελεί την κίνηση εισόδου της θυγατρικής της GECX (Global Energy & Commodities Exchange) της Al Rajhi Group Holdings στη χώρα μας, στον τομέα της εμπορίας ρολογιών. Στόχος της Rist Hellas είναι η επανατοποθέτηση και το επαναλανσάρισμα των παραπάνω brands στην ελληνική αγορά, καθώς και η πλήρης ανάπτυξη και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους. Η μητρική της Rist, η GECX έχει ορίσει Υπεύθυνο για την ελληνική και τη διεθνή αγορά τον Βασίλη Τοτόλη.