Η PS Worldwide Market αναδείχθηκε νικήτρια στον κοινό διαγωνισμό των Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης και Professional Wine Association Terasele Dunarii Ostrov, για την ανάθεση του έργου «EU Quality Wines 101021902», με προϋπολογισμό 615.715 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Αντικείμενο του έργου είναι η προώθηση κρασιών στις αγορές της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ρουμανίας, μέσα από ενέργειες δημοσίων σχέσεων, ιστοσελίδα και social media, επικοινωνιακά εργαλεία, διαφημιστικά υλικά και εκδηλώσεις.