Γερμανική, συμβουλευτική εταιρεία

Η εταιρεία υποστηρίζει επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται για νέες προοπτικές διεθνούς ανάπτυξης και επιπρόσθετα, έχοντας δημιουργήσει σε συγκεκριμένους τομείς (ενέργεια, κατασκευή και έπιπλο, μεταλλοεπεξεργασία), θεματικές ομάδες ελληνικών επιχειρήσεων, διοργανώνει γι΄αυτές από κοινού ενέργειες ανάπτυξης της αγοράς. «Η εξωστρέφεια αποτελεί μονόδρομο για τις επιχειρήσεις και σ’ αυτή τη δυνατότητα εμείς παρέχουμε σ’ εκείνους που θα την εντάξουν στην επιχειρηματική πρακτική τους, τον τρόπο και τις μεθόδους ώστε να επιτύχουν την πρόσβασή τους σε μια απαιτητική αγορά όπως αυτή της Γερμανίας», τονίζει σε δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Axis Blueschild, Μανώλης Μαργαρίτης.