Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υπέγραψε σύμβαση με την Istros Production για το έργο «Πιλοτικές δράσεις για την προώθηση και υποστήριξη νέων μουσικών – επιχειρηματιών» της Πράξης «Holistic networking of creative industries via hubs – Creative@Hubs».

Το έργο έχει συνολικό συμβατικό τίμημα 155.967 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, υπηρεσίες γραφιστικής δημιουργίας & εκτύπωσης έντυπου διαφημιστικού υλικού, διοργάνωση εκδηλώσεων, υπηρεσίες σχεδιασμού και παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού, καταχωρήσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, web casting-live streaming.