Για Γερμανία, Δανία και Σουηδία.

Ο Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης ανέθεσε κατόπιν διαγωνισμού το έργο «Εκστρατεία ενημέρωσης και προώθησης του κρόκου Κοζάνης ΠΟΠ “Ο αυθεντικός”» για τις αγορές της Γερμανίας, Δανίας και Σουηδίας, στην Οικονομοτεχνική. Το έργο είναι συνολικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 1.273.906 ευρώ και αφορά στην υλοποίηση δράσεων με στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του ενωσιακού λογοτύπου, τονίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κρόκου Κοζάνης ΠΟΠ, όσον αφορά στην αυθεντικότητά του, τη διατροφική αξία και τη συμβολή του στην υγιεινή διατροφή. Αφορά σε δράσεις δημοσίων σχέσεων, ιστοσελίδα και κοινωνικά δίκτυα, εργαλεία επικοινωνίας, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις, εκδηλώσεις, εβδομάδες εστιατορίων, ταξίδια στην Ευρώπη και δράσεις προώθησης σε σημεία πώλησης.