Συνεργασία με την VR Academi ξεκίνησε πρόσφατα η ForestView. Συγκεκριμένα, η ForestView ανέλαβε να επικοινωνήσει το έργο της πλατφόρμας σε αραβόφωνες χώρες και σύντομα και στην Αυστραλία, καθώς και τη δημιουργία του συνολικού user funnel του site, προκειμένου μαθητές και γονείς να μπορούν να περιηγηθούν ταχύτερα και ευκολότερα.

Η VR Academi είναι μια online live πλατφόρμα εκμάθησης VR για παιδιά ηλικίας 9-17 ετών. Μέσω των live υπηρεσιών της, τα παιδιά μπορούν, με τη βοήθεια των προγραμμάτων Virtual Reality (VR) και Augmented Reality (AR), να γνωρίσουν τον κόσμο των Creative Design, Digital Art, Filmmaking & 3D Game Development.