Την Πεδίο Εκδοτική Διαφημιστική και Ραδιοτηλεοπτικών Παραγωγών Ανώνυμη Εταιρεία επέλεξε η Αττικό Μετρό ΑΕ για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών της Σύμβασης «Δράσεις δημοσιότητας για τη μελέτη ανάπτυξης του μετρό Θεσσαλονίκης της Αττικό Μετρό ΑΕ».

Η συνολική προθεσμία για την πλήρη παροχή των εν λόγω υπηρεσιών ανέρχεται σε οκτώ μήνες. Η τελική αμοιβή του αναδόχου θα διαμορφωθεί κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν θα υπερβεί το ποσό των 139.500 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.