Στην Cosmote κατακύρωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης των Ελληνικών Μουσείων».

Η ανάθεση πραγματοποιείται αντί του συνολικού ποσού των 609.584 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.