Ανάθεση κατόπιν spec.

H Communication Effect, μέλος του ομίλου Recipe, ανέλαβε τη συνολική επικοινωνία της γερμανικής fintech εταιρείας viafintech (λύσεις πληρωμής μετρητών) που ξεκινά τις δραστηριότητές της και στην Ελλάδα. Η viafintech είναι ανεξάρτητη από την τράπεζα υποδομή πληρωμών στην Ευρώπη. Η Communication Effect αναλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της συνολικής επικοινωνίας, των δημοσίων σχέσεων, γραφείου Τύπου, media relations, stakeholders και content creation.