Στο πλαίσιο αυτής παρουσιάστηκε η πρακτική «team talk»

Η Βαρβάρα Παναγοπούλου, HR Director της εταιρείας, αφού ξενάγησε τους συμμετέχοντες στις νέες εγκαταστάσεις της μικρο-ζυθοποιίας Αθηνέο,  παρουσίασε αναλυτικά την πρακτική «team talk», την οποία εφαρμόζει η εταιρεία για αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη δοκιμή δύο νέων φρέσκων μπιρών της μικρο- ζυθοποιίας. Το Great Practices Fοrum είναι ένας σύνδεσμος στελεχών του HR, οι οποίοι συναντώνται κάθε μήνα σε διαφορετική εταιρεία – την οποία έχει επιλέξει το Great Place to Work Hellas. Η επόμενη συνάντηση του Great Practices Forum θα γίνει στις 9 Ιουνίου στη Microsoft.