Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η ετήσια πανευρωπαϊκή συνάντηση για την επαγγελματική ανάπτυξη των γυναικών ανώτερων στελεχών της Pfizer σε υψηλόβαθμες θέσεις της εταιρείας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 40 γυναίκες που κατέχουν ανώτερη θέση στη Pfizer και οι οποίες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια, συζητήσεις και workshops που επικεντρώνονται στις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν στην επαγγελματική τους πορεία, με βάση 3 κεντρικούς άξονες: 1. Ανάπτυξη της εξωστρέφειας (networking) 2. Mentoring και 3. Πρακτικές για την εναρμόνιση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Το πρόγραμμα ενδυνάμωσης γυναικών στελεχών ξεκίνησε να πραγματοποιείται στη Pfizer από το 2011, ενώ μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει περισσότερες από 300 γυναίκες. Στην Ευρώπη, υλοποιείται με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Διαφορετικότητα, τη Συμπερίληψη και την Ισότιμη Αντιμετώπιση της Pfizer, με στόχο την ενδυνάμωση των και την επαγγελματική ανάπτυξη των γυναικών ανώτερων στελεχών που ζουν και εργάζονται στην Ευρώπη.