Χωρίς ιδιαίτερο «θόρυβο» -αν και θα άξιζε-, πέρασε από τα «ραντάρ» της ειδησεoγραφίας και των ενδιαφερόμενων θεσμικών οργάνων, η είδηση για την ανακίνηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των κανονισμών που διέπουν την διαφήμιση.
Συγκεκριμένα, η επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υιοθέτησε πρόσφατα την εισήγηση «Preparing for a Fully Converged Audiovisual World», της Ευρωβουλευτού της Γερμανίας, Sabine Verheyen. Τα σημεία που θίγει αφορούν στην αναπροσαρμογή των Ευρωπαϊκών πολιτικών για τα Μέσα, ώστε να συνάδουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις…
Μεταξύ άλλων, η εισήγηση κάνει λόγο για την ανάγκη ευθυγράμμισης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των broadcasters με αυτά των υπολοίπων παικτών της οπτικοακουστικής αγοράς, ώστε να δημιουργηθεί ένα cross-media νομικό πλαίσιο. Επισημαίνει ακόμη την ανάγκη διαφύλαξης της διαφορετικότητας και των μοντέλων χρηματοδότησης, με την έννοια ότι καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει σε ποιο βαθμό έχουν αναδυθεί στρεβλώσεις στην αγορά αναφορικά με τις τρέχουσες ποσοτικές και ποιοτικές απαγορεύσεις στη διαφήμιση στην Ευρώπη, ως αποτέλεσμα της άνισης μεταχείρισης των γραμμικών και μη γραμμικών υπηρεσιών.
Το σημείο όμως το οποίο θα έπρεπε να απασχολήσει ιδιαίτερα την αγορά της επικοινωνίας και των Μέσων, είναι αυτό που αφορά στην απομάκρυνση των υπερβολικών κανονιστικών ρυθμίσεων: Η εισήγηση καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει εάν μια τέτοια κίνηση, περιορισμού δηλαδή των κανονιστικών ρυθμίσεων που αφορούν στη γραμμική διαφήμιση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερη εκπλήρωση της νέας Οδηγίας για την αγορά οπτικοακουστικών.
Σημασία εδώ δεν έχει τόσο πολύ εάν όλα αυτά μπορούν εν δυνάμει να συνεισφέρουν στη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για το κανονιστικό πλαίσιο της επικοινωνίας, όσο το γεγονός ότι τίθενται ως σημεία προς συζήτηση. Σημασία έχει ότι φαίνεται να υπάρχει ο προβληματισμός και αυτό από μόνο του αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη. Δεν θα πρέπει εξάλλου να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι η συζήτηση ξεκινά από τη γερμανίδα ευρωβουλευτή, δηλαδή από τη μεγαλύτερη αγορά οπτικοακουστικών των Ευρώπης…
Στον αντίποδα πάντως, ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε., η Λιθουανία, υπερθεματίζει υπέρ των διαφημιστικών απαγορεύσεων σε μια κατηγορία που τελευταία «στοχοποιείται» όλο και πιο συχνά: Στα αλκοολούχα ποτά. Το Υπουργείο Υγείας της χώρας πρότεινε πρόσφατα την ολοκληρωτική απαγόρευση διαφήμισης αλκοολούχων, σε όλα τα Μέσα, από την 1η Ιουλίου του 2015… Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά δείχνουν ότι οι διεργασίες αναφορικά με το μέλλον της διαφήμισης κάθε άλλο παρά ατονούν και καλό θα ήταν όλοι όσοι εμπλέκονται να έχουν αυτιά και μάτια ανοιχτά… Και να συμμετέχουν στον διάλογο, με κάθε τρόπο…