Τη θέση του Marketing and Public Relations Assistant Manager στην Alpha Bank ανέλαβε πρόσφατα ο Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος. Με εκτενή εμπειρία στην τραπεζική αγορά, προέρχεται από τη Eurobank, από την οποία αποχώρησε με τον τίτλο του Head of Performance Marketing and Optimization. Έχει επίσης, εργαστεί και στην Τράπεζα Πειραιώς, στο παρελθόν.