Η καμπάνια έτρεξε με καταχωρίσεις στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο, web banners & skin ads και animated gifs και ο πρώτος κύκλος του προγράμματος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με πληρότητα συμμετοχών startups. Παράλληλα, η Α3 ανέλαβε τα social media, τον δημιουργικό σχεδιασμό των υλικών προβολής και επικοινωνίας του σήματος Boutique Hotel, της πρώτης επίσημης πιστοποίησης των Boutique Ξενοδοχείων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Η συνεργασία περιλαμβάνει ακόμη τα υλικά επικοινωνίας και την υποστήριξη για την εικόνα και τα social media του ΞΕΕ.