Η FrieslandCampina Hellas-Νουνού ανακοίνωσε την έναρξη του 2ου Διαγωνισμού Καινοτομίας «Νουνού Idea Challenge». Ο διαγωνισμός αποτελεί πρωτοβουλία της εταιρείας, σε σύμπραξη με το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και τη συμβουλευτική εταιρεία μεταφοράς τεχνολογίας Break-Even Consulting.

Στόχος του 2ου Διαγωνισμού «Νουνού Idea Challenge» είναι να επιβραβεύσει πρωτότυπες ιδέες στον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας, με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και βασική επιδίωξη τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη συνολικά αποδοτικότερη διαχείριση του φυσικού πλούτου με βιώσιμο τρόπο.

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν προτάσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου στις θεματικές ενότητες: Κλιματική αλλαγή & Ενέργεια, Προστασία του περιβάλλοντος & Κυκλική οικονομία, Βιώσιμη συσκευασία γαλακτοκομικών προϊόντων και Πράσινη αλυσίδα αξίας.