Ανάθεση επικοινωνιακού σχεδιασμού και προβολής

Η Connectline, συνεργάτης της Softone, με 105 πιστοποιήσεις και περισσότερους από 730 ενεργούς πελάτες, ανέθεσε στη SEM Wizard τον στρατηγικό επικοινωνιακό σχεδιασμό και την προβολή των υπηρεσιών της. Συγκεκριμένα, η SEM Wizard αναλαμβάνει τις Performance & Awareness καμπάνιες, σε όλο το φάσμα των digital μέσων (Google,Facebook, LinkedIn κ.ά.).

Παράλληλα με την αύξηση των νέων εισερχομένων leads, επιπλέον στόχο αποτελεί η αύξηση της αναγνωρισιμότητας του brand στην Ελλάδα. Η Connectline ιδρύθηκε το 1998 και δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής. Έχει καθιερωθεί ως ο μεγαλύτερος συνεργάτης της SoftOne, προσφέροντας υπηρεσίες ανάπτυξης και υλοποίησης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.