Στη Redirect ανέθεσε, μετά από spec, την digital επικοινωνία της η Ergo Ασφαλιστική. Στο πλαίσιο της ανάθεσης, η Redirect αναλαμβάνει τη 360° digital στρατηγική επικοινωνία, τη δημιουργία περιεχομένου, αλλά και τη διαχείριση των social media accounts της Ergo.

Σημειώνεται ότι η Ergo Ασφαλιστική, με κύρια μέτοχο τη Munich Re, παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων, δραστηριοποιείται για περισσότερα από 30 χρόνια στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.