Τα καλά αυτά νέα για τη διεθνή βιομηχανία PR προκύπτουν από το World PR Report, που εκπονεί κάθε χρόνο η ICCO σε συνεργασία με το PRWeek. Τα στοιχεία προέρχονται από τα μέλη της ICCO σε όλο τον κόσμο – 37 εθνικές ενώσεις PR, οι οποίες εκπροσωπούν 2.500 agencies-  και αποτυπώνουν την επίδοση της παγκόσμιας βιομηχανίας PR τη χρονιά που πέρασε, καθώς και τις προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια. 

Από πού όμως πηγάζει αυτή η αισιοδοξία;
Σύμφωνα με τον CEO της ICCO, Francis Ingham, βασικός παράγοντας είναι η συνειδητοποίηση πλέον από τους CEOs, της σημασίας που έχει για την επιχειρηματικότητα η εταιρική φήμη. Παράλληλα, οι marketers μετακινούν σημαντικά κομμάτια δαπάνης από άλλες λειτουργίες προς τα PR. Τέλος, οι πελάτες ζητούν όλο και περισσότερο από agencies να τους προσφέρουν μη παραδοσιακές PR υπηρεσίες. Όλα αυτά, υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας αδιαμφισβήτητης τάσης, λέει ο F. Ingham: Σε έναν όλο και περισσότερο ενοποιημένο χώρο marketing, η ευελιξία, διεισδυτικότητα και δημιουργικότητα των PR, κερδίζει τον ανταγωνισμό…

Σε επίπεδο πιο υποσχόμενων περιοχών
δραστηριότητας για τα PR, η μελέτη δείχνει ξεκάθαρα τους τομείς digital comms, corporate reputation, marcomms και public affairs. Σε επίπεδο αγορών, ξεχωρίζουν τεχνολογία, καταναλωτικά, υγεία και οικονομικές υπηρεσίες. Πίσω δε από όλα αυτά, εντοπίζεται ο κρίσιμος ρόλος των PR σε social media, community management και στη δημιουργία περιεχομένου για όλο το φάσμα των σημείων επαφής με τους καταναλωτές.

Προβλήματα; Σίγουρα υπάρχουν.
Τα περιθώρια κέρδους και η γενικότερη διαχείριση των οικονομικών συνθηκών, αποτυπώνονται ως τα πιο σημαντικά από αυτά. Σύμφωνα με την ICCO, εδώ εντοπίζεται και η διαχρονική αδυναμία των PR να χρεώσουν κατάλληλα για την αξία που παράγουν οι υπηρεσίες τους. Παράλληλα, στην κορυφή των προβλημάτων βρίσκεται και η αδυναμία προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων στη βιομηχανία των PR agencies.

Το γενικό συμπέρασμα πάντως
είναι ότι η βιομηχανία PR έχει φτάσει σε ένα καλό σημείο ωριμότητας. Ή μάλλον, οι πελάτες των PR έχουν φθάσει να κατανοήσουν το εύρος των υπηρεσιών και την αξία που μπορούν να αντλήσουν από τα PR. Τι μένει να γίνει; Τα ίδια τα agencies οφείλουν να δείξουν την ωριμότητα που χρειάζεται για να αρπάξουν την ευκαιρία και να ανταποκριθούν στα ζητούμενα, αξιοποιώντας το έδαφος που καλλιεργήθηκε συστηματικά εδώ και πάνω από μία δεκαετία…