Το επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο έφθασε τα 200 εκατ. μέλη

Παρόλο που εξακολουθεί να είναι αρκετά μικρότερο από το Facebook ή το Twitter, το επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο καταγράφει αθόρυβα μια σταθερή ανοδική πορεία. Ενδεικτικά, το Twitter αποτιμάται στα 9 με 10 δις. δολάρια και αναμένεται να βγει στις αγορές το 2014.

Η αύξηση της αξίας του LinkedIn θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το 2011 η αξία του ανερχόταν στα 4 δις. δολάρια. Σύμφωνα με την WSJ, το LinkedIn βρίσκεται σε αναζήτηση νέων διαφημιστικών φορμάτ, προσπαθώντας να αυξήσει τις επιλογές που προσφέρει στους εταιρικούς πελάτες του.