Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης

Αντικείμενο είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας για 3 επιλεγμένες πράξεις: 1) Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς της Εκκλησιαστικής Διοίκησης, 2) Ανάδειξη της Εκκλησιαστικής πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού, 3) Ηλεκτρονική πλατφόρμα οργάνωσης του εθελοντισμού και συντονισμού του προνοιακού έργου της Εκκλησίας. Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση και υλοποίηση ενός σχεδίου ολοκληρωμένης επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης, το οποίο θα απευθύνεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ και διαφοροποιημένο κοινό, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ανωτέρω συστημάτων και εφαρμογών, καθώς και τη μεγιστοποίηση του οφέλους από την εισαγωγή των νέων συστημάτων και εφαρμογών σε παραγωγική λειτουργία. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 562.725 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η προθεσμία υποβολής των σχετικών προσφορών, λήγει στις 13 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η ΙΑΑ προκήρυξε και έταιρο διαγωνισμό, με αντικείμενο τη δημιουργία εκθεσιακού χώρου κειμηλίων Ιεράς Μονής Πεντέλης προϋπολογισμού 420.000 ευρώ, που αφορά και σε προμήθεια ενημερωτικών υλικών.