Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, Enterprise Greece, προκηρύσσει διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών, για το έργο της μελέτης, του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς εκθέσεις SIAL και PLMA 2020». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 330.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Yποβολή προσφορών έως 09/07/2020.