Ο Δήμος Ιωαννιτών προκηρύσσει διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για τον Δήμο Ιωαννιτών», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 471.312 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πλατφόρμα έξυπνης πόλης και διαδικτυακή πύλη προβολής δεδομένων προς τους πολίτες και τουριστική προβολή με τη χρήση έξυπνων αισθητήρων τύπου «beacon». Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 13/11/2020.