Προϋπολογισμού 390.000 ευρώ.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Ανασχεδιασμός δικτύου καταστημάτων και σημείων εξυπηρέτησης πελατών ΔΕΗ». Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μελέτης και δημιουργίας βάσει της στρατηγικής της ΔΕΗ ολιστικά του νέου retail concept των καταστημάτων και σημείων εξυπηρέτησης, που θα αποτυπώνουν και θα ενισχύουν τη νέα στρατηγική θέση της στην αγορά.

Το Έργο αποτελείται από δύο Πακέτα Εργασίας, τη Στρατηγική Λιανικής σε επίπεδο δικτύου και εμπειρίας πελάτη στο κατάστημα και τον Σχεδιασμό μορφής καταστημάτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 390.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών tenderONE της cosmoONE, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 06/04/2020.