Προϋπολογισμού 197.000 ευρώ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν σε: (α) Εκπαιδευτικά μέτρα (βιωματική δράση) με στόχο την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος σε μαθητές/ μαθήτριες, και (β) Μέτρα/ Δράσεις Προβολής, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διανομής Φρούτων, Λαχανικών και Γάλακτος σε σχολεία. Ο προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 196.793 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 21/07/2020. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27/07/2020, ημέρα Δευτέρα.