Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) προκηρύσσει διαγωνισμό για την παραγωγή και προμήθεια υψηλής ποιότητας και φιλικού προς το περιβάλλον, διαφημιστικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών προϊόντων ενδυμασίας και υφασμάτων με την εταιρική οπτική ταυτότητα του ENISA (συμπεριλαμβάνοντας π.χ. το λογότυπο, τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου, το σλόγκαν, το γραφικό μοτίβο, κ.λπ., του ENISA). Προτιμώνται τα υλικά που κατασκευάζονται πλήρως/εν μέρει στην Ευρώπη, ενώ όπου είναι δυνατόν, πρέπει να προσφέρονται είδη από ανακυκλωμένα υλικά. Η εκτιμώμενη συνολική αξία ανέρχεται σε 200.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, στους 12 μήνες, με δυνατότητα τριών 12μηνών ανανεώσεων. Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε 10/12/2020.